De volledige inhoud van deze website is in het bezit van of onder controle van Orthopedie Kestelyn BVBA en wordt beschermd door de universele auteursrechten. U mag de inhoud enkel downloaden voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden, maar het is verboden de inhoud te wijzigen of te verveelvoudigen. De inhoud mag anders hoe dan ook niet worden gekopieerd of gebruikt.

Orthopedie Kestelyn BVBA zal zich inspannen om de informatie op deze website bijgewerkt en nauwkeurig te houden. Orthopedie Kestelyn BVBA kan in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor schade of problemen aan uw systeem die het resultaat zijn van uw toegang tot, of uw onvermogen tot toegang tot, deze website.

Deze website geeft ook links of referenties naar andere sites, maar Orthopedie Kestelyn BVBA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere sites en is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze inhoud resulteert. Elke link naar andere sites is louter geplaatst voor het comfort van de gebruikers van deze website.

De handelsmerken, dienstenmerken, handelsnamen, omkleding en producten op deze website zijn internationaal beschermd. Ze mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toelating van Orthopedie Kestelyn BVBA, haar partners of de rechtmatige eigenaars van deze rechten, behalve om de producten of diensten te identificeren.

Orthopedie Kestelyn BVBA is vrij om de inhoud van alle berichten die u naar deze website of per e-mail naar ons verstuurt, met inbegrip van ideeën, concepten of suggesties, te gebruiken voor om het even welk doel ter verrijking van Orthopedie Kestelyn BVBA. Dergelijke voorstellen kunnen bestaan in het ontwikkelen, vervaardigen en/of verkopen van goederen of diensten.

Deze website wordt verschaft als een dienst aan de bezoekers ervan. Orthopedie Kestelyn BVBA behoudt zich het recht voor om, te allen tijde en voor om het even welke reden, de inhoud van deze site te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen zonder kennisgeving aan om het even wie.

Het logo en de lay-out en vormgeving van deze website en de downloadbare items zijn eigendom van Orthopedie Kestelyn BVBA en mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Orthopedie Kestelyn BVBA. Alle logo's van partners zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars en mogen niet zonder hun toestemming gebruikt worden.

Le contenu de ce site web est la propriété de Orthopedie Kestelyn BVBA, qui en assure aussi le contrôle. Il est protégé par les droits d'auteur universels. Des informations peuvent être téléchargées uniquement pour un usage personnel et à des fins non commerciales. Il est toutefois interdit de modifier ou de reproduire le contenu de ce site. Le contenu de ce site ne peut pas être copié ou utilisé sous une autre forme, quelle qu'elle soit.

Orthopedie Kestelyn BVBA mettra tout en œuvre pour mettre à jour les informations de ce site web. Orthopedie Kestelyn BVBA ne peut être tenue responsable des dommages ou des problèmes causés le cas échéant à votre système par votre accès à ce site web ou votre incapacité à y accéder.

Ce site web propose des liens et des références vers d'autres sites, mais Orthopedie Kestelyn BVBA n'est pas responsable du contenu de ces autres sites et des dommages qui résultent de ce contenu. Tout lien vers d'autres sites est proposé uniquement pour le confort des utilisateurs de ce site web.

Les marques commerciales, marques de services, marques déposées et produits apparaissant sur ce site web sont protégés au niveau international. Il est interdit de les utiliser sans l'autorisation écrite et préalable de Orthopedie Kestelyn BVBA, de ses partenaires ou des propriétaires légitimes de ces droits, si ce n'est pour identifier les produits ou les services.

Orthopedie Kestelyn BVBA est libre d'utiliser à toute fin d’enrichissement de Orthopedie Kestelyn BVBA, le contenu de tous les messages que vous envoyez à ce site ou que vous nous adressez par courrier électronique. Ces propositions peuvent concerner la mise au point, la fabrication et/ou la vente de produits ou de services.

Ce site web est fourni à titre de service aux visiteurs de celui-ci. Orthopedie Kestelyn BVBA se réserve le droit de supprimer, de modifier ou de compléter, à tout moment et pour quelque raison que ce soit, le contenu de ce site, sans devoir le notifier à qui que ce soit.

Le logo de Orthopedie Kestelyn BVBA, le lay-out et la conception de ce site web, ainsi que les items téléchargeables sont la propriété de Orthopedie Kestelyn BVBA. Ils ne peuvent pas être utilisés sans l'autorisation écrite et préalable de Orthopedie Kestelyn BVBA. Tous les logos de partenaires sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et ne peuvent pas être utilisés sans leur autorisation.