DSC_0093.JPG
Drukmeting.jpg
oranje.JPG
maatwerk.JPG
KESTELYN orthopedie.jpg
DSC_0108.JPG
DSC_0093.JPG

Orthopedie Kestelyn


....

Orthopedische schoenen
Steunzolen op maat
Bandagisterie

Meer dan 45 jaar ervaring & altijd de beste kwaliteit.

Regio Gent - Oudenaarde - Ronse - Avelgem

..

Chaussures orthopédiques

Semelles sur mesure

Bandagistérie

Plus que 45 ans d'expérience & toujours la meilleure qualité.

Région Renaix - Audenarde - Gand - Avelgem

....

SCROLL DOWN

Orthopedie Kestelyn


....

Orthopedische schoenen
Steunzolen op maat
Bandagisterie

Meer dan 45 jaar ervaring & altijd de beste kwaliteit.

Regio Gent - Oudenaarde - Ronse - Avelgem

..

Chaussures orthopédiques

Semelles sur mesure

Bandagistérie

Plus que 45 ans d'expérience & toujours la meilleure qualité.

Région Renaix - Audenarde - Gand - Avelgem

....

....

Wij helpen u in Gent - Oudenaarde - Ronse - Avelgem. Een overzicht op de pagina CONTACT. U kan hieronder zelf uw afspraak plannen voor een aantal consultatiemomenten:

..

Nous vous aidons à Gand - Audenarde - Renaix - Avelgem. Toute info sur la page CONTACT. Vous pouvez faire un rendez-vous vous-même pour certains moments de consultation:

....

....

Wij maken uitsluitend maatwerk orthopedische schoenen, steunzolen, korsetten, … om u gelukkig te maken. Uw pijn doen verdwijnen … dat geeft ons energie! Dat is onze passie! We gaan hiervoor tot het uiterste. Tot in de allerkleinste details. Omdat je niet de beste kan zijn in alles, focussen we op 3 domeinen:

..

Nous faisons uniquement sur mesure des chaussures orthopédiques, semelles, corsets, … pour vous faire heureux. Elimnier votre douleur … ça nous donne de l'énergie. Ca c’est notre passion! Parce qu'on ne peut pas être expert en tout, nous avons le focus sur 3 domains:

....

....

Expert worden vergt tijd. Ervaring dus. Meer dan 45 jaar al, maar verre van verouderd.

Lees hieronder waarvoor wij staan, verdiep je verder via het menu of neem contact voor rechtstreekse hulp.

..

Devenir expert prend du temps. Plus que 45 ans, mais pas âgé.

....

Drukmeting.jpg

Analyse


....

Zoals u mag verwachten van een ingenieur.

..

Comme vous expectez d'un ingénieur.

....

Analyse


....

Zoals u mag verwachten van een ingenieur.

..

Comme vous expectez d'un ingénieur.

....

....

De eerste stap op weg naar een goede oplossing is een degelijke analyse van het probleem. Alle kennis van meer dan 40 jaar gecombineerd met de nieuwste technologiën zoals:

 • elektronische drukmeting
 • dynamische ganganalyse
 • balansmeting
 • 3D-scan
 • video-opname
 • enz

worden gebruikt om de oorzaak van het probleem accuraat te vinden. 

..

La première étape vers une bonne solution est une analyse approfondie du problème. Toute connaissance de plus de 40 ans combiné avec les dernières technologies telles que:

 • mesure de pression électronique
 • analyse de la démarche dynamique
 • mesure de l'équilibre
 • numérisation 3D
 • enregistrement vidéo
 • etc

est utilisée pour trouver la cause du problème avec précision.

....

oranje.JPG

Design


....

Esthetiek en techniek verenigen dankzij een doordacht ontwerp.

..

Combinez l'esthétique et de la technique avec un design réfléchi.

....

Design


....

Esthetiek en techniek verenigen dankzij een doordacht ontwerp.

..

Combinez l'esthétique et de la technique avec un design réfléchi.

....

....

Steunzolen, orthopedische schoenen, korsetten, etc we maken ze om gedragen te worden. Alleen wanneer men er beter van wordt en men het mooi vindt, zal men het dragen. Een goed eindproduct hangt af van een goede diagnose, een esthetisch ontwerp, vakkennis en moderne productieprocessen. Techniek en esthetiek verenigen is niet altijd makkelijk. Techniek - het respecteren van de regels van het vak - mag echter niet ten koste gaan van esthetiek. Goed zijn is voor ons niet alleen er goed uit zien.

..

Semelles, chaussures orthopédiques, corsets, etc, nous les fabriquons à porter. Seulement quand on en profite et on le trouve beau, on le porte. Un bon produit final dépend de diagnostic, la conception esthétique, l'expertise technique et la production moderne. Unir la technique et l'esthétique n'est pas toujours facile. Technique - le respect des règles de la profession - est toujours priorité numéro 1. Être bon n'est pas seulement paraître bien pour nous.

....

maatwerk.JPG

....Maatwerk..Sur mesure....


....

Want u bent uniek.

..

Parce que vous êtes unique.

....

....Maatwerk..Sur mesure....


....

Want u bent uniek.

..

Parce que vous êtes unique.

....

....

Iedereen is uniek. Optimale oplossingen zijn bijgevolg ook uniek. We benaderen ieder probleem persoonlijk en zorgen voor een snelle en passende oplossing. Doeltreffendheid, techniek en kwaliteit zijn onze prioriteiten. Daarnaast streven we naar een perfecte service, hebben we een korte leveringstermijn en vinden we klantvriendelijkheid zeer belangrijk.

Ons succes meten we aan klantentevredenheid: kiezen onze klanten opnieuw voor ons wanneer men aan vervanging toe is? Heeft u een vraag wanneer u opnieuw recht heeft op steunzolen of orthopedische schoenen of heeft u suggesties hoe wij u beter kunnen helpen: aarzel niet contact te nemen: 055 31 37 31!

..

Tout le monde est unique. Par conséquence, des solutions optimales sont uniques. Nous traitons chaque problème personnellement et assurons une solution rapide et appropriée. L'efficacité, la technique et la qualité sont nos priorités. Nous nous efforçons de perfectionner le service, nous avons une livraison courte et nous trouvons la convivialité vis-à-vis le client très important.

Notre succès est mesuré par la satisfaction des clients. Est-ce que nos clients nous choisissent à nouveau? Avez-vous une question lorsque vous êtes en droit de semelles ou chaussures orthopédiques ou vous avez des suggestions comment nous pouvons vous aider à mieux, s'il vous plaît ne pas hésiter à contacter: 055 31 37 31!

....

KESTELYN orthopedie.jpg

....Moderne werkplaats..Atelier moderne....


....

Want goed gereedschap is het halve werk.

..

Déjà bien commencé.

....

....Moderne werkplaats..Atelier moderne....


....

Want goed gereedschap is het halve werk.

..

Déjà bien commencé.

....

....

We beschikken over de nieuwste technologieën en een zeer modern uitgeruste werkplaats. Alles is rolstoel-toegankelijk, ruime parking voor de deur, maatruimtes uitgerust met alle faciliteiten zoals liftsystemen. Elke medewerker heeft een eigen werkplek met eigen machines. Ergonomie en veiligheid zijn geen loze begrippen: geluidsdempende dakbedekking, veel lichtinval, krachtige afzuiging in afgesloten - geluidsdempende - ruimte, in hoogte verstelbare machines, enz.

..

Nous avons les dernières technologies et un atelier équipé très moderne. Tout est accessible aux fauteuils roulants, grand parking, chambres de taille équipée de tous les équipements tels que les systèmes d'ascenseur. Chaque employé a son propre lieu de travail avec leurs propres machines. L'ergonomie et la sécurité ne sont pas des mots vides: insonorisation de la toiture, la lumière naturelle, aspiration puissante, machines réglables en hauteur, etc.

....

DSC_0108.JPG

....Medewerkers..Employés....


....

Topmensen.

..

Des gens top.

....

....Medewerkers..Employés....


....

Topmensen.

..

Des gens top.

....

....

Onze eigen medewerkers verdienen de belangrijkste vermelding. Het is een cliché, maar ze zijn onze grootste troef. Zonder hen, hebben alle machines en gebouwen geen zin. We kunnen het niet genoeg herhalen hoe trots we op hen zijn.

Wenst u meer info, aarzel niet ons te contacteren! Wij staan steeds voor u ter beschikking.

..
Nos employés méritent la mention principale. C'est un cliché, mais ils sont notre plus grand atout. Sans eux, toutes les machines et les bâtiments ont pas de sens. Nous ne pouvons que réitérer assez combien nous sommes fiers d'eux.

Pour plus d'informations, ne hésitez pas à nous contacter! Nous sommes toujours à votre disposition.

....


....Verder surfen..Continuation....