....LOOPANALYSE..ANALYSE DE marche....

....

Voor wie dat wenst, beschikken wij over apparatuur om dynamische ganganalyse te meten die ons meer inzicht verschaft zodat wij betere oplossingen kunnen uitwerken. Uw gangpatroon en verloop van drukverdeling tijdens het stappen wordt gemeten en geanalyseerd.

De 'center of pressure-lijn' (COP - belastingslijn waar het gewicht van het lichaam resulteert), geeft ons een beeld of uw lichaam de natuurlijke en energiebesparende mechanismen maximaal benut. Indien dit niet het geval is en de voet het toelaat, wordt het ontwerp uitgetekend om deze mechanismen meer te benutten. We werken steeds met wat men een retrocapitaalbaar noemt: over de volledige breedte van de voet laat deze component toe het afwikkelen te sturen. 

Ook wordt de duurtijd van elke fase van het stappen gemeten: heelstrike (initial contact), loading response, midstance, heel off en toe off. Elke fase heeft een optimale duurtijd. Afwijkingen hierop corrigeren geeft opnieuw een meer optimaal gangpatroon.

Duur, ernst en plaats van hyperpressie wordt aangegeven met kleurcode. Ook met deze informatie kunnen we uw comfort verhogen. Plaatsen van hyperpressie zullen andere materialen zoals gel aangebracht worden zodat een drukherverdeling zorgt dat deze pijnlijke plaatsen ontlast worden.

..

Pour une analyse au fond, nous avons des équipements pour mesurer l'analyse de la marche dynamique. Votre démarche et le progrès de la pression lors de la marche est mesurée et analysée.

La ligne 'center of pressure' (COP - centre pression du corps), nous donne une idée si votre corps utilise au maximum les mécanismes naturels pour économiser l'énergie. Si ce n'est pas le cas, la conception des semelles est modifiée pour mieux utiliser ces mécanismes.

La durée de chaque étape de marche est mesurée: heelstrike (initial contact), loading response, midstance, heel off en toe off. Chaque phase a une durée maximale. Corriger les écarts donne à nouveau une démarche plus optimale.

La pression est indiquée par le code couleur. Les lieux de hyper-pression sont clairement indiqués. Avec cette information, nous pouvons augmenter votre confort. Les matériaux sont choisi pour obtenir une répartition de la pression et ces endroits douloureux sont soulagés.

....

 

....

Voor een ganganalyse dient u contact te nemen om een afspraak te maken.

..

Pour une analyse de marche, vous devez prendre contact afin de faire un rendez-vous.

....

 

....verder surfen..continuation....